Sənaye

– Əməliyyatın həcmindən və mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq, sıfırdan tikinti, qismən və ya əlavə, istəkdən asılı olaraq müxtəlif sifarişləri qəbul edirik və nəzərə alırıq. – Biz həm podratçı, həm də subpodratçı kimi fəaliyyət göstəririk. Coğrafi olaraq özümüzü məhdudlaşdırmırıq, yerli və xarici müştərilərlə işləyirik. – Podratçı olaraq çalışırıq-Bütün texniki tapşırıqları yerinə yetirir,vaxt çərçivəsinə riayət edirik. Sifariş üçün […]

Mülki

MÜLKİ TİKİNTİ Mülki tikinti sifarişləri işimizin bir hissəsidir. Bu işdə sifarişlərlə bağlı təcrübəmiz var. Coğrafi olaraq özümüzü məhdudlaşdırmırıq, yerli və xarici müştərilərlə işləyirik. Azərbaycan Respublikasında və xarici dövlətlərdə işlər görür və xidmət göstəririk – Rahat yaşam, gəlirli fəaliyyətlər və maddi sərvətlərinizin təhlükəsiz saxlanılması üçün məkanlar yaradırıq – Yaşayış binaları və inzibati binalar, mağazalar, anbarlar, restoran […]