Sifarişçilərimizin tələblərinə və gözləntilərinə cavab verən işləri ardıcıl olaraq yerinə yetirmək, xidmətlər göstərmək və təchiz etmək kimi öhdəçiliyimiz var. Komandamızın hər bir üzvünün öz işini ilk dəfə və hər dəfə yerinə yetirməsinə imkan verən proqramlar vasitəsi ilə keyfiyyətin daim yüksəlməsinə çalışırıq.

 

Tələbə əsaslanan təhsil, təlim və inkişaf üçün lazım olan bacarıq və qaynaqları davamlı olaraq təkmilləşdiririk və yeniləyirik.

 

Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi (QMS) keyfiyyət siyasətimizi həyata keçirən ümumi iş sistemimizin bir hissəsidir.

 

Biz başa düşürük ki, KEYFİYYƏT bütün işçilərin məsuliyyətidir və buna görə də qərar qəbul edən heyət və müəyyən Keyfiyyət İdarəetmə funksiyalarının idarə edilməsi də daxil olmaqla, bilik mübadiləsi vasitəsilə komanda daxilində KEYFİYYƏT MƏDƏNİYYƏTİNİ təbliğ  edirik.