“B” KATEQORİYALI TAMAMLAMA -Müxtəlif otaqların yaradılmasından,divarlarda rənglərin və şəkillərin seçilməsinə qədər hər işi və eyni zamanda hər şey daxil olmaqla, tikinti başa çatdıqdan sonra daxili məkanın son formasını əhatə edir. Bu kateqoriya sifarişçinin tələblərinə tam cavab verən yekun nəticəni təcəssüm edir. “A” KATEQORİYALI TAMAMLAMA təmiz bir sahədirsə, “B” KATEQORİYALI TAMAMLAMA yaşam və istifadə üçün hazır məkan deməkdir.

“B” KATEQORİYALI TAMAMLAMA-Müştərilərin tələblərinə tam cavab verən son məhsulu təqdim edir. Bu tamamlama, məkanı funksional edən elementləri əhatə edir və eyni zamanda məkanı canlandırmaq imkanı verir. “B” KATEQORİYALI TAMAMLAMA, işçilərinə və öz tələblərinə uyğun olaraq yer axtaran sifarişçilər üçün əladır.

“B” KATEQORİYALI TAMAMLAMA ya daxildir:

• Arakəsmələr və qapılar
• Döşəmə işlənməsi
• Xüsusi işıqlandırma və avadanlıqlar
• Mətbəx sahələri
• Mebel
• Dekor

Əlverişli vaxtda bizimlə əlaqə saxlayın ki,biz gəlib yoxlama aparaq, ölçü götürək, ilkin analizləri hazırlayaq və tamamilə

PULSUZ

hesabat təqdim edək.