Tikinti, təmir və logistika şəxsi həyatımızda və işimizdə qarşılaşacağımız məsələlərdir.Bizi motivasiya edən yenilənmə, pozitiv dəyişiklik, daha rahat bir məkan əldə etmək arzusudur. Bunlar bizi təmirə başlamağa, xidmət prosesini qurmağa və ya təchizatı təmin etmək qərarını verməyə sövq edir.

Məsələni özünüz həll etmək və ya şirkətin xidmətlərindən istifadə etmək qərarına gəldiyiniz anda beş resurs haqqında düşünməyi məsləhət görürük:

VAXT
MALİYYƏ
İNSANLAR
ENERJİ
BİLİK

Sizi rasional və balanslı bir resurs mübadiləsi etməyə dəvət edirik

RESURS

LAZIMDIR

SİZ

«CLMG» MMC

VAXT

100%

10%

90%

MALİYYƏ

100%

90%

10%

İNSANLAR

100%

0%

100%

ENERJİ

100%

10%

90%

BİLİK

100%

5%

95%

Əlverişli vaxtda bizimlə əlaqə saxlayın ki,biz gəlib yoxlama aparaq, ölçü götürək, ilkin analizləri hazırlayaq və tamamilə

PULSUZ

bir hesabat təqdim edək.