Əsaslı Təmir

ƏSASLI TƏMİR – gizli qüsurları müəyyən etmək və korlanmış hissələrin mənbəyini analiz etmək, təkcə nasaz hissələri deyil, həm də resursların tükənmiş hissələrini dəyişdirmək üçün bir otağın və ya binanın sökülməsi və yoxlanılmasını əhatə edir. Belə təmir işləri böyük miqyaslı iş və əhəmiyyətli xərclər tələb edir. Bir obyektin əsaslı təmiri aşağıdakı növ işlərdən ibarətdir: • binanın […]

Tamamlama Kateqoriya “B”

“B” KATEQORİYALI TAMAMLAMA -Müxtəlif otaqların yaradılmasından,divarlarda rənglərin və şəkillərin seçilməsinə qədər hər işi və eyni zamanda hər şey daxil olmaqla, tikinti başa çatdıqdan sonra daxili məkanın son formasını əhatə edir. Bu kateqoriya sifarişçinin tələblərinə tam cavab verən yekun nəticəni təcəssüm edir. “A” KATEQORİYALI TAMAMLAMA təmiz bir sahədirsə, “B” KATEQORİYALI TAMAMLAMA yaşam və istifadə üçün hazır […]

Tamamlama Kateqoriya “A”

“A” kateqoriyalı tikinti işi hər hansı bir daxili məkanın əsas işlərinin görülmə prosesidir. Tipik olaraq, bu kateqoriya santexnik,elektrik,mexaniki işlər və s əhatə edir. Bura tamamlanmış daxili divarlar, giriş zonaları və lift lobbiləri də daxildir. “A” kateqoriyalı iş bitdikdən  sonra boş formada olan obyekt öz dizaynını vermək istəyən fiziki və hüquqi şəxslərin işini asanlaşdırmaqla yanaşı həm […]

Cari Təmir

Cari təmir, mümkün qəzaların qarşısını alan işlərin yerinə yetirilməsi,köhnəlmiş məkanların bərpası, hər hansı bir hissənin təkmilləşdirilməsi prosesidir.Biz obyektin vizual görünüşünü pozan və ya kompleks pozulma riskinə səbəb olan kiçik elementləri və zədələri aradan qaldırırıq. Cari təmir işləri apararkən, obyektin əsas görünüşünü və funksionallığını dəyişmədən struktur elementlərini dəyişdiririk. Yuxarıda göstərilənlərin hamısını nəzərə alaraq, cari təmiri iki […]