MARAQ ZİDDİYƏTİ – hüquqi və ya fiziki şəxsin şəxsi maraqları ilə peşə,vəzifə və ya məsuliyyətləri arasında toqquşma nəticəsində etibarsızlaşdığı zaman baş verən vəziyyətdir. Belə bir münaqişə, bir şirkətin və ya bir şəxsin şəxsi maraqları olduqda – məsələn, pul, status, bilik, münasibətlər və ya nüfuz – hərəkətlərinin, mühakimələrinin və ya qərar qəbul etmələrinin qərəzsiz olub -olmadığını şübhə altına alır.

 

GÜVƏN BİZİM BİZNESİN SÜTUNUDUR

Bilik, bacarıq, təcrübə, proses və sistem yanaşması, sadələşdirmə və maliyyə şəffaflığı işimizin təməlidir. Məqsədimiz daim inam yaratmaq və onu yaşatmaqdır.

 

BİZ MALİYYƏ İTKİLƏRİNƏ VƏ BİZNES SAĞLIQ PRİNSİPLƏRİMİZƏ TƏSİR EDƏCƏK, ETİBARIN İTİRİLMƏSİNƏ SƏBƏB OLACAQ SƏHVLƏR ETMƏK İSTƏMİRİK

BU MARAQ ZİDDİYƏTİ SİYASƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ ƏSAS MOTİVASİYA MƏNBƏYİMİZDİR

 

Bu məsələdə bizim biznes marağımız,maraqlı tərəflərimizin etibarını inkişaf etdirmək və qorumaqdır. Biz Maraq Ziddiyət siyasətimizə sadiqik.

 

Bu məqsədlə komandamıza qoşulan hər bir şəxsdən siyasətimizi qəbul etmələrini,maraq ziddiyətinin nə olduğunu başa düşdüklərini,münaqişə kimi hesab edilə biləcək vəziyyətlərdən qaçmağa və ya heç olmasa açıqlamağa razı olduqlarını bildirən müqavilə imzalamasını tələb edirik.

 

CLMG MMC tərəfindən imzalanmış hər bir müqavilə,prosedur və təlimat vasitəsilə müəyyən edilmiş müvafiq tədbirlərlə maraqların toqquşması siyasətinə uyğundur.